PubMed Logo
PubMed:   

Wikipedia Logo
Wikipedia:   

Google Logo
Google.nl:   
Zoek alleen medinfosite.nl

Neurologie

Chorea bewegingen

Chorea is een neurologisch symptoom. Het bestaat uit plotse, snelle en ongerichte bewegingen. De bewegingen komen vooral voor in het gelaat of distaal in de ledematen.

1. Chorea - Merck Manual 2. Chorea - Wikipedia

A. Chorea [youtube]

[/youtube]

B. In de hand [youtube]

[/youtube]

Dystonie

Dystonie is een vrij zeldzame neurologische aandoening die zich kenmerkt door motorische stoornissen, aanhoudende samentrekking van spieren of spiergroepen en/of herhaalde bewegingen

Meer informatie: A. Dystonia - Merck Manual B. Dystonie - Wikipedia

Video: 1. [youtube]

;feature=related[/youtube]

2. paroxysmale exertie dystonie [youtube]

[/youtube]

3. Oromandibulaire Dystonie [youtube]

[/youtube]

Aanvullende informatie