PubMed Logo
PubMed:   

Wikipedia Logo
Wikipedia:   

Google Logo
Google.nl:   
Zoek alleen medinfosite.nl

Huisartsgeneeskunde

Anamnese - structuur

Anamnese - structuur A. Introductie B. Speciële anamnese C. Algemene anamnese D. Afsluiting

Anamnese - structuur A. Introductie B. Speciële anamnese

 1. Reden van komst / exploratie
 2. Klachtverheldering, evt met behulp van "ALTIS" en/of "SCEGS".
  • ALTIS: Aard, Lokalisatie, Tijdsbeloop, Intensiteit, Samenhang.
  1. SCEGS: Somatisch, Cognitief , Emoties, Gedrag, Sociaal
 1. Context van de hoofdklacht
 2. Speciële tractus
 3. Samenvatting

C. Algemene anamnese I. algemene vragen: - sociaal: functioneren dagelijks leven, beroep, gezin, - jeuk - koorts - gewichtsverandering - verblijf in 't buitenland - snurken (overgewicht) II. medicatie III. voorgeschiedenis: - Ziekhuisopnames, operaties en behandelingen. IV. familie anamnese: - oorzaken van overlijden ouders, broers en/of zussen. - familiaire ziekten: hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, nierziekten, astma/copd, psychische aandoeningen, etc. V. allergie: - o.a. Jodium, geneesmiddelen, etc. VI. intoxicaties: - roken: hoeveelheid per dag/week/maand/jaar, aantal pakjesjaren, wanneer gestopt. - alcohol: hoeveelheid per dag/week. - drugs. VII. Tractus anamnese: a. tractus circulatiorius:

Lees verder:Anamnese - structuur

Lichamelijk onderzoek - structuur

Het lichamelijke onderzoek Onderzoeksmethoden: - inspectie -percussie - auscultatie - palpatie

Algemeen - Geslacht - Zieke indruk - Leeftijd - Bewustzijnsgraad: - helder / somnolent/ soporeus - Glasgow-comaschaal (EMV) - Oriëntatie: - tijd/plaats/persoon - gemoedstoestand o Anaemie o Cyanose: - centraal / perifeer o Icterus o Dyspnoe o Oedeem o Turgor - Voedingstoestand - Uiterlijke kenmerken: - Lichaamsbouw / lichaamsverhouding / huid - Huid - Slijmvliezen: - Lengte en gewicht - Ademhaling - frequentie - Pols: - frequentie - ritme: regulair irregulair - centraal veneuze druk - Bloeddruk: - zittend / staand / liggend - Temperatuur Hoofd & hals - Inspectie: - hoofd - ogen - mond - huid - schildklier - trachea - zwellingen - Palpatie: - aa. Temporales - trachea - lymfeklieren - schildklier - aa.carotes - auscultatie: - schildklier - aa.carotes - Oriënterend oogheelkundig onderzoek:

 • Oogleden
 • Conjuctivae / sclerae / iris
 • Pupillen
 • Oogvolgbewegingen
 • Gezichtsveldonderzoek
 • Fundoscopie

 

Lees verder:Lichamelijk onderzoek - structuur

Aanvullende informatie