PubMed Logo
PubMed:   

Wikipedia Logo
Wikipedia:   

Google Logo
Google.nl:   
Zoek alleen medinfosite.nl

Dermatologie

basaalcelcarcinoom

[youtube]

[/youtube]

Lees verder:basaalcelcarcinoom

Video: Acne vulgaris, deel 3 - Behandelingen

Acne - Hoe werkt de behandeling van acne? [youtube]

[/youtube]

Acne behandeling met lokale retinoïde retin-A: [youtube]

[/youtube] Acne behandeling met lokale antibiotica: [youtube]
[/youtube]

Behandeling van acne met orale antibiotica Doxycycline [youtube]

[/youtube]

Behandeling van acne met anti-androgenen en de pil: [youtube]

[/youtube]

Acne Treatment with Accutane Isotretinoin, deel 1: [youtube]

[/youtube]

Acne Treatment with Accutane Isotretinoin, deel 2: [youtube]

[/youtube]

bron: http://www.youtube.com/user/SkinDiseaseEducation

Sites met meer informatie: 1. Dermnet.com 2. Huidinfo.nl 3. Huidziekten.nl 4. Huidarts.com 5. Dermis.net 6. Wikipedia 7. Merck Manual, Nederlandse online editie - Huid 8. Merck Manual, Engelse online editie - Skin disorders 9. Merck Manual, Engelse online editie voor professionals - Dermatology 10. Emedicine - Dermatology

Aanvullende informatie